Tuulenpesäkoti

TSENÄISTYMISHARJOITTEET


- Työskentely aloitetaan 17-vuotiaana

* tuen tarpeen arviointi

- Aikuisuuteen tukeminen
- Omien velvollisuuksien hoitaminen
- Omien rajojen asettaminen
- Työskentelyn jatkuminen kaikilla
elämän osa-alueilla


JÄLKIHUOLTO

- Tuen tarpeen kartoitus
nuoren ja sosiaalityöntekijän kanssa.
* nopea reagointi muuttuneeseen
elämäntilanteeseen.
- Työskentelyn jatkuminen kaikilla
elämän osa-alueilla esim.
*henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa
mm. arjessa selviytymisen ja itsenäisen elämän taitoihin.
*tukea opiskeluun, työllistymiseen ym.
- Asioiden hoitoa yhdessä nuoren kanssa.
- 24 h puhelinpäivystys