Nuorten sijaishuolto 13−17-vuotiaille Hausjärvellä

Tuulenpesäkoti tarjoaa nuorten sijaishuoltoa mielenterveys- ja päihdeongelmaisille nuorille. Kodinomainen yksikkömme sijaitsee Hausjärvellä.

Ota meihin yhteyttä

Kodinomainen paikka

Perustehtävänämme on tarjota koti 13−17-vuotiaille mielenterveys- ja/tai päihdeongelmaisille nuorille. Otamme vastaan nuoria avohuollon tukitoimena, kiireellisesti sijoitettuna tai huostaan otettuina. Tarjoamme myös akuuteissa tilanteissa lyhyitä sijoituspaikkoja lyhyelläkin varoitusajalla.

 

Tuulenpesäkoti on kodinomainen lastensuojelulaitos. Tarjoamme nuorelle kodin oman kodin rinnalle. Meillä jokainen nuori saa olla oma itsensä, ja kohtaamme hänet yksilöllisesti. Annamme mahdollisuuden kasvaa yksilöksi yhteisön tuella.

 

Nuoren sijoituksen tavoitteet yksilöidään yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa. Hoito- ja kasvatussuunnitelmassa pilkomme yhdessä nuoren kanssa tavoitteet pienempiin osiin arki huomioiden.

 

Nuori saa sisustaa huoneensa mieleisekseen sekä vaikuttaa arjen askareisiin ja yhteisiin tekemisiin. Tuulenpesäkodin kodinomainen ja lämminhenkinen ilmapiiri takaavat turvallisen kasvuympäristön. Järjestämme vuosittain juhlat, joihin jo poismuuttaneetkin nuoret ovat tervetulleita.

Turvallinen omaohjaaja

Tuulenpesäkodissa jokaiselle nuorelle on nimetty omaohjaajapari. Omaohjaajien tärkeänä tehtävänä on muodostaa nuoren kanssa turvallinen luottamussuhde. Omaohjaajat vastaavat pääasiallisesti nuoren asioiden hoitamisesta ja tekevät tiivistä yhteistyötä lapsen läheisverkoston ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

 

Omaohjaajat käyvät nuoren kanssa keskustelun viikoittain. Nuorella on tällöin mahdollisuus tuoda esiin itseään askarruttavia asioita. Lisäksi keskusteluissa arvioidaan sijoituksen tavoitteita ja pilkotaan tavoitteita yksilöllisesti arkeen sopivaksi. Omaohjaajahetkiä järjestetään sovitusti nuoren kanssa.

Toiminnallinen arki

Toiminnallisuus on tärkeä osa tuulenpesäkodin arkea. Toiminnallinen tekeminen tarjoaa nuorelle onnistumisen kokemuksia, vahvistaa itseluottamusta ja taitoa toimia ryhmässä, sekä antaa mahdollisuuden kokeilla uusia asioita. Toiminnallisuuden kulmakivenä on tarjota päihteetöntä tekemistä.


Tuulenpesäkodilla on oma liikuntasalivuoro lähikoululla kerran viikossa. Nuoret pääsevät pelailemaan erilaisia pelejä. Pihapiirissäkin voi tehdä erilaisia asioita, ja sisältä löytyvät harrastehuone ja pieni kuntosali. Harrastehuoneessa voi pelata biljardia, katsella elokuvia ja pelailla lautapelejä.

 

Tuemme harrastamista, ja meillä nuoret voivat kokeilla myös uusia harrastuksia lähialueella.


Säännölliset yhteiset retket ja matkat ovat meillä perinne, jota nuoret jo osaavat odottaa! Pyrimme tarjoamaa elämyksiä ja kokemuksia. Retkien tarkoituksena on myös tukea ja vahvistaa ohjaajien ja nuorten keskinäistä vuorovaikutusta.

Soita ja kysy lisää!

Perheiden kanssa tehtävä työ

Nuoren sijoitus voi herättää monenlaisia ajatuksia. Vanhemmat saattavat tasapainoilla oman jaksamisensa, vanhemman roolin ja tulevaisuuden epävarmuustekijöiden kanssa.


Perheiden kanssa tekemämme työ sisältää keskusteluja, ohjaamista ja konkreettista apua, tarpeen mukaan myös toiminnallisia menetelmiä. Perhetyön tavoitteena voi olla esimerkiksi vanhemmuuden tukeminen, perheen sisäisen vuorovaikutuksen paraneminen, kriisien hallinta ja niiden ehkäisy ja selvittäminen.


Työskentelemme koko perheen kanssa ja erilaisin kokoonpanoin. Työssä korostuvat perheen ja nuoren voimavarat sekä myönteinen muutos. Pyrimme luomaan suotuisat edellytykset nuoren kotiutumiselle ja tekemään arjesta perheessä toimivampaa. Autamme parantamaan vuorovaikutustaitoja. Ne auttavat pitkälle tulevaisuudessa.

Kasvatuspuu

Kasvatuspuumme kuvastaa kokonaisvaltaista työskentelyä sijoituksen aikana.

Puhelinkuvake

Tarjoamme nuorten sijaishuoltoon päihteettömyyttä ja yksilöllistä kasvua tukevan paikan Hausjärvellä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!