Tervetuloa sivuille

Tuulenpesäkoti on kodinomainen vuonna 2004 perustettu yksityinen lastensuojelulaitos, joka toimii Hausjärvellä. Tuulenpesäkoti sijaitsee rauhallisessa ympäristössä, jonka pihapiiri on iso ja viihtyisä.

Perustehtävänämme on hoitaa eri riippuvuuksista kärsiviä sijoitettuja ja/tai huostaan otettuja 13-17-vuotiaita nuoria. Keskitymme erityisesti päihde-, peli- ja mielenterveysongelmaisiin nuoriin.

Henkilökuntamme on moniammatillinen työryhmä, joka koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon alan ammattilaisista.

Tarjoamme lapselle sellaisen kodinomaisen kasvuympäristön, jossa hän kokemansa perusturvallisuuden ja aikuisen läsnäolon myötä pystyy kasvamaan ja kehittymään itsenäiseksi yksilöksi. Hoidon tavoitteena on, että lapsi tai nuori löytää omat voimavaransa, oppii asettamaan henkilökohtaisia päämääriä, kantamaan vastuuta itsestään ja huomioimaan toiset.

Hoidon ideologisena perustana on voimaantumisteoria, johon ovat yhteydessä seuraavat arvot: vastuullisuus, toisten arvostaminen, kunnioittaminen ja hyväksyminen, luottamus, avoimuus, tasa-arvoisuus, yhteisöllisyys, joustavuus ja myönteisyys. Hoidon aikana panostamme myös perheen tukemiseen ja koulunkäynnin onnistumiseen.

Käytämme toiminnallisia ja tavoitteellisia menetelmiä: keskustelut, luova toiminta, harrastukset ja retket kehityksen tukena. Tarvittaessa hyödynnämme erityistyöntekijöiden palveluja. Käytämme ammatillisia kasvatus- ja hoitomenetelmiä, omahoitajajärjestelmää ja toteutamme yksilöllistä lapsilähtöistä hoitoa.

Tuulenpesakoti.jpg