Tuulenpesäkoti

SOSIAALISET TAIDOT


Yhteisöllisen toiminnan ja keskustelujen sekä toiminnallisten menetelmien kautta käymme läpi aihealueita mm; Itsetuntemus, ihmissuhteet, tunteet, toisten huomioiminen, sosiaalinen media.


Toiminnalliset menetelmät
esim. tunnekortit, swot-analyysi, positiivinen uudelleen määrittely, Siiville-tehtäväpaketti, terapauttiset keskustelut, välittömän palautteen antaminen, mielialapäiväkirja, Joharin ikkuna, voimaannuttava työote